Handelsbetingelser

Nedenfor kan du se vores handelsbetingelser. Det er disse du skal godkende hver gang du foretager et køb på vores side.

1. Generelt

De angivne vilkår regulerer kundens brug af varer og tjenester leveret af Ani-event ApS (herefter kaldt "Ani-event ApS"). Disse vilkår gælder for alt salg fra Ani-event.dk, så længe der skriftligt ikke er aftalt noget andet mellem parterne.

2. Priser og levering

Alle priser er opgivet inkl. moms og ekskl. fragt i dansk valuta DKK, medmindre andet udtrykkeligt står nævnt. Leveringstiden af produkter er 1-2 hverdage efter varen afsendes. Har vi ikke varen på lager leveres varen 1-2 arbejdsdage efter at den er ankommet til Ani-event.dk lager.

3. Kundens pligter

Den som er registreret som kunde hos Ani-event.dk, er ansvarlig for betaling af de ydelser Ani-event.dk eller Ani-event.dk's samarbejdspartnere leverer i henhold til vilkårene.

4. Reklamation

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Før en fejl meldes til Ani-event.dk, bør kunden undersøge om fejlen skyldes forhold på kundens side. Hvis der opdages fejl eller mangler på et produkt, må kunden indenfor rimelig tid efter fejlen/manglen er opdaget eller burde være opdaget, give besked til sælgeren og herved gøre krav på sin reklamation. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede mangelen, er altid rettidig. Reklamationsretten gælder to år fra modtagelsesdagen. Hvis kunden ikke reklamerer i tide, tabes retten til at gøre mangelen gældende. En mangel som viser sig inden seks måneder efter at kunden overtog produktet (normalt leveringstidspunkt) skal formodes at have eksisteret ved risikoens overgang.

Såfremt den/de indsendte varer ikke er beskadiget, defekte eller på anden måde ikke kan bedømmes som en reklamationssag, vil du blive faktureret med et gebyr på 300,- + fragt. Dette gebyr dækker håndterings- og leveringsomkostninger, der måtte opstå i forbindelse med din reklamationssag.. 

Indsending af returvarer
Såfremt du ønsker at returnerer en vare, bedes du blot send en mail med din anmodning. Du vil herefter modtage et sagsnr. Dette er udelukkende for at hurtigøre processen for kunden. Eller, endnu bedre: Gå ind på din konto og opret en remklamation/retursag

Varen kan indsendes til:
Ani-event ApS
Gl.Næssevej 51
8700 Horsens


5. Afhjælp

Ani-event.dk skal hurtigst muligt efter at have fået kendskab til en mangel, iværksætte tiltag for at rette manglen.
Ani-event.dk betaler ikke for udgifter, som kan forekomme, hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen, såfremt det ikke på forhånd er aftalt med Ani-event.dk.

For at få længst mulig levetid på dit bærbar batteri skal du følge disse anvisninger.

 •          Lad aldrig din elbil / batteri være tilsluttet opladeren i længere tid af gangen. (Dette gælder dog ikke ved brug af intelligente ladere)
 •          Dit batteri må ALDRIG henstå uden strøm !! Såsnart batteriet er kørt fladt, skal det oplades.
 •          Fjern ladestikket så snart batteriet er opladt
 •          Ved længere tid uden brug (f.eks vinterperiode, tages batteriet inden døre og oplades regelmæssigt ca. hver 3. måned.

 

6. Fortrydelsesret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret fra den dag kunde modtager sin vare.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi købesummen. 

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal fortrydelsessagen være indleveret hos Ani-event ApS senest 14 dage efter modtagelsen.

Oprettelse af fortrydelsessag kan nemmest foretages via vores hjemmeside Det gør du ved at logge ind på dine kontosider på Ani-event.dk. 
Her skal du benytte funktionen "benyt fortrydelsesret for kreditering". Når du har oprettet en retursag vil du senere modtage en e-mail med instruktioner om hvorledes du sender pakken tilbage til Ani-event.dk.
Adressen til Ani-event ApS's Returafdeling er:

Ani-event ApS
Gl.Næssevej 51
8700 Horsens


Du kan også vælge bare at indlevere eller indsende varen til ovenstående adresse eller nægte modtagelsen af varen ved postlevering.

Varen skal returneres i væsentligt samme stand og mængde.
Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.


Krediteringen indbefatter produktpris + det oprindelige fragtbeløb.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Ani-event ApS returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

7. Forbehold

Ani-event.dk er kun ansvarlig for tabet af varen, hvis der er påvist fejl eller mangler på produktet.
Ani-event.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab som følger af mangler, medmindre tabet er forvoldt ved grov uagtsomhed fra Ani-event.dk's side, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.
Vi tager forbehold for skrivefejl eller prisforandringer.

Billeder som er brugt på vore sider er illustrative og kan afvige fra varens egentlige udseende.
Medmindre andet er angivet medfølger en Skandinavisk manual.

8. Kompatibilitet

Ani-event.dk kan ikke holdes ansvarlig for kompatabilitetsproblemer, som følge af ændringer i en konfiguration af Ani-event ApS sammensatte komponenter.
Ani-event.dk kan ikke holdes ansvarlig for kompatabilitetsproblemer mellem reservedelsløsdele ved køb til selvmontering.

9. Salgspant/Betalingsvilkår

Ani-event.dk har ejendomsret /salgspant i de solgte varer som sikkerhed for sit krav på købssummen samt evt. renter og omkostninger.
Når købesummen er modtaget overdrages ejendomsretten til kunden.
Det er kun firmaer og offentlige institutioner som kan købe på kredit, og der vil blive foretaget en kreditvurdering før fakturaudsendelsen.

Du kan hos Ani-event.dk handle med følgende betalingsmåder:
Dankort, Dankort/Visa, Visa(kræver netbank verificering), MasterCard(kræver netbank verificering), Visa Electron(kræver netbank verificering),

Faktura(kun for Erhverv og offentlige institutioner efter kreditgodkendelse).
Der er ikke mulighed for forudbetaling.

10. Force Majeur

Er Ani-event.dk forhindret i at levere, foretage pligtig omlevering eller bliver en sådan leveringspligt urimeligt tyngende, som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke kan råde over såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig varemangel, indskrænkning i tilførsel af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter, som følge af sådanne omstændigheder som omhandles i dette punkt, er Ani-event.dk fritaget for alt andet ansvar end reklamationstilfælde og Ani-event.dk vil i disse tilfælde kreditere den manglende vares tilhørende købesum.

11. Uenighed og lovvalg

Alle kontrakter indgås på dansk.
Tvister i omhandlende betingelserne og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der af følgende retsforhold hører ind under de ordinære domstole.

Der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en ordrebekræftelse. Den bestillingsbekræftelse du modtager lige efter købet er IKKE en ordrebekræftelse, men blot en kvittering for dit køb. Hvis vi ikke kan imødekomme din ordrer vil du blive kontaktet inden for 24 timer.

12. Copyright

Alt indhold på disse netsider er Ani-event ApS, underselskab af Ani-Event ApS eller underleverandør af nævntes ejendom og er beskyttet efter bl.a. ophavsret -, markedsførings- og varemærkelovgivningen. Dette indebærer at varemærker, firmanavn, produktnavn, information om produkter, herunder bl.a. omtale af produkter og vægt, billeder/grafik, design layout og andet indhold på disse netsider under ingen omstændigheder må downloades, kopieres eller benyttes på nogen anden måde uden at der er givet udtrykkeligt tilladelse til dette gennem en skriftlig forhåndssamtykke fra Ani-event ApS.

13. Salgsbetingelser gældende for erhvervsdrivende

Ved aftale om køb mellem Ani-event.dk og erhvervsdrivende på www.Ani-event.dk gælder følgende:

 •          Der ydes 14 dages fortrydelsesret, såfremt pakken er uåbnet, til erhvervsdrivende ved køb af varer på www.Ani-event.dk.
 •          Der gælder en reklamationsret svarende til 1 år fra varens modtagelse. Ved reklamation kontakt da vores support på mail: Ani-event@outlook.com
 •          Ved køb af varer på www.Ani-event.dk overgår risikoen ved levering, jf. Købeloven § 17 e.c.
 •          Ani-event.dk forbeholder sig retten til at afhjælpe eventuelle mangler i forbindelse med en reklamation, dvs. at der ved accept af disse handelsbetingelser aftales en afhjælpningsret.
 •          Ani-event.dk forbeholder sig ligeledes retten til at afhjælpe eventuelle forsinkelser, således at den erhvervsdrivende ved accept af disse handelsbetingelser, ikke kan hæve et køb foretaget påwww.Ani-event.dk, når der er tale om en forsinkelse på mindre en 30 dage, jf. almindelige aftaleretlige grundsætninger.
 •          Køb foretaget på Ani-event.dk i erhvervsøjemed er ikke omfattet af købelovens § 77 a.
 •          Ani-event.dk tager forbehold for ejendomsretten til det købte på www.Ani-event.dk i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler. I denne forbindelse afholder kunden alle eventuelle omkostninger.
 •          Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1 % pr. påbegyndt måned.